Statki

Statki zostały stworzone żeby moć przemieszczać się po wodzie, lub transportować towary. Statki których siła wyporu jest większa niż ich ciężar nazwywane są statkami nawodnymi. Natomiast statki które mają możliwość regulacji swojego ciężaru balastem, na przykład wodą, nazywane są statkami podwodnymi. Statki mogą posiadać rożne źródła napędu: mogą to być na przykład wiosła, żagle które za pomocą wiartu przekładają siłę na ruch statku i statki o napędzie mechanicznym. Statki o napędzie mechanicznym mogą się różnic rodzajem pędnika.

Wyróżniamy tu statki o napędzie łopatkowym, strumieniowym i śrubowym. Jeśli chodzi o typy statków, to istanieją statki cywilne i wojskowe (okręty wojenne), statki handlowe przewożące różne towary, statki zaopatrzenia, statki sportowe i wiele innych.